Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk organisation som med Kristus i centrum och dopet som grund arbetar för att ge unga plats i kyrkan. Vi vill ge unga möjlighet att växa i tro och ansvar och samtidigt känna gemenskap i församlingen. 

Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs distrikt

Svenska Kyrkans Unga är i sin tur uppdelat 13 distrikt, där Strängnäs distrikt är ett av dem. Strängnäs distrikt är stort och sträcker sig över stora delar av Södermanland och Närke och även delar av Västmanland.

Vår styrelse

Varje distrikt har en styrelse som bestämmer vad distriktets pengar ska gå till och bland annat anordnar läger och andra evenemang för de unga i kyrkan. Alla förtroendevalda är mellan 0 och 30 år gamla.

STYRELSEN

Zandra Öman Lund

Ordförande

För mig är det grymt roligt att få min röst hörd och verkligen känna att jag kan påverka, vilken är den största anledningen till att jag är med i SKU!

Malin Söderman

Vice Ordförande

Jag är med i SKU för att gemenskapen i kyrkan är något underbart att få ta del av. 

Josefina Källström

Ledamot

Angelica Kilegård

Ledamot

Elias Blees

Ledamot

Erik Hanell

Ledamot

Hanna Josefsson

Ledamot

Sandra Skoglund

Ledamot

Oscar Harryson

Ledamot

VALBEREDNINGEN

Douglas Gustafsson

Marcus Kammeborn

Hampus Stensson

SKU STRÄNGNÄS

Svenska Kyrkans Unga är uppdelad i 13 distrikt, där Strängnäs distrikt är ett av dem. Strängnäs distrikt är stort och sträcker sig över stora delar av Södermanland och Närke och även delar av Västmanland.

ADRESS

Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift

Box 84

645 22 Strängnäs

 

Distriktsstyrelsen - zaohm001@gmail.com

Valberedningen - gustafssond41@gmail.com

VISSTE NI ATT VI HAR BÅDE FACEBOOK OCH INSTAGRAM?
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by SKUS. Proudly created with Wix.com