top of page

I höst är det dags för kyrkoval!

Det kan vara krångligt att veta vad man ska rösta på. Därför kommer vi vidare att kort berätta om vilka partier det är som finns där ute och var ni sen kan hitta mer information!

Det första du bör känna till angående kyrkovalet är att liksom det statliga valet väljer man på tre olika nivåer; kyrkomötet som är nationell nivå, stiftsfullmäktige på stiftsnivå och kyrkofullmäktige på församlingsnivå.

 

Vilka partier du kan rösta på kan skilja sig lite mellan de olika nivåerna, partier som är engagerade i din egna församling finns ibland inte att rösta på till kyrkomötet till exempel.

!Notera att nomineringsgrupperna är samma, men personerna behöver inte vara samma på de olika nivåerna!

Nomineringsgrupper till kyrkomötet:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

FRIMODIG KYRKA

Himmel och Jord

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Sverigedemokraterna

Vänstern i Svenska Kyrkan

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

Nomineringsgrupper till stiftsfullmäktige:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

FRIMODIG KYRKA

Himmel och Jord

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Sverigedemokraterna

Vänstern i Svenska Kyrkan

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

Mer information om vilka personer du kan rösta på, och vilka partier som finns i din församling finns på denna pdf

Nedan följer några punkter som vi uppfattat vara viktiga punkter i nomineringsgrupperna:

Socia.png

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Deras hemsida för mer information: https://www.socialdemokraterna.se/

 

- Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande folkkyrka. Verksamheten ska 

alltid organiseras och genomföras på sätt och metoder som öppnar dörrar och inte 

stänger ute. 

- Göra det lättillgängligt med dop, konfirmation, vigslar, begravningar. Församlingshemmen som används ska tas tillvara för det lokala civilsamhället. Att kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse.

Borg Alt.png

Borgerligt alternativ

Deras hemsida för mer information: https://borgerligtalternativ.nu/

- Svenska kyrkan ska satsa på barn och ungdomar bland annat genom dop och konfirmation för att stärka kunskapen om kristen tro och stödja mänsklig mognad.

- Svenska kyrkan ska satsa på volontärer och diakoni för att bryta ensamhet och psykisk ohälsa.

- Svenska kyrkan ska satsa på kyrkomusik och värna kulturarvet genom öppna kyrkor och välkomnande av skolavslutningar.

Cent.jfif

Centerpartiet

Deras hemsida för mer information: https://www.centerpartiet.se

- Centerpartiet värnar och vill utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga. 

- Centerpartiet ser positivt på att kyrkan tar tillvara möjligheten att nybilda församlingar då samhällets struktur förändras och för att stärka det lokala engagemanget.

Fri.png

Frimodig kyrka

Deras hemsida för mer information: https://frimodigkyrka.se/

-I allt församlingen gör skall man tänka hur detta kan leda till att fler kommer närmare Kristus, finner Kristus och att en kristen gemenskap ska skapas.

- Jesus är herre, kyrkan ska inte ledas av politiska partier. Nomineringsgruppen är ursprungen ur kyrkan och inte ett politiskt parti.

- Ett äktenskap bör vara mellan en man och en kvinna.

Himmel och jord

Deras facebooksida för mer information: https://m.facebook.com/Himmel-och-Jord-108716681378309/?__tn__=%2As-R

- "Vi är en ny grupp som vill arbeta för att kyrkan ska bedriva ett hyggesfritt skogsbruk, därför ställer vi upp i kyrkovalet."

KD.png

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Deras hemsida för mer information: http://krsvenskakyrkan.se/

 

- En kyrka för hela familjen, för barngrupper, konfirmation, alphagrupper, kyrkokörer och dop 

 

- Vår kyrka måste verka för goda ekumeniska relationer, såväl i internationella sammanhang, som nationellt. 

 

- En levande kyrka måste tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks. De som söker sig till vårt land på flykt undan krig och förföljelse, eller av annan anledning, ska mötas med respekt och värme.

Miljö.png

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Deras hemsida för mer information: http://www.mpsk.se/

- I Svenska kyrkans uppdrag att vara en inkluderande kyrka, vill vi att det ska råda tydlighet kring att alla människor ska bemötas likvärdigt utan någon diskriminering. Arbetet mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism ska vara väl synligt. Ekumeniken ska stärkas inom kyrkan. 

- Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare och måste värna skogen med varsam hand. Vi måste bevara de skogar och våtmarker som ännu är intakta och opåverkade för att ha en chans att klara av klimatkrisen.  Vi förordar blandskogar och hyggesfria metoder.

POSK.png

POSK

Deras hemsida för mer information: https://www.posk.se/

- Att alla är välkomna i kyrkan, att alla ska mötas med respekt och att Svenska Kyrkan ska arbeta emot diskriminering. Religionsdialoger är viktiga och man ska få älska vem man vill.

- Avpolitisera Svenska Kyrkan. Nomineringsgrupperna bör vara grundat i engagemanget till kyrkan utan allmänpolitiska åsikter som påverkar.

 

- Man bör förändra valsystemet så att det istället för direkta val som det är nu, då man väljer till lokal, regional och nationell nivå, bör vara indirekta val. Det innebär att man väljer endast på församlingsnivå, vilket gör att de representerar sina församlingar tydligare och valen blir billigare.

SD.jfif

Sverigedemokraterna 

Deras hemsida för mer information: https://sd.se/

- Svenska Kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands. 

- Svenska Kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i förorter och parallellsamhällen. 

- Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men se över arbets- och kommunikationsformer för att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att ge avkall på sina värden och sin värdighet.

VISK.png

ViSK

Deras hemsida för mer information: https://www.visk.info/ 

 

- Hållbar utveckling 

- Vill framhålla att Svenska kyrkan bör befinna sig i frontlinjen för att visa vägen mot ett verkligt klimatanpassat och hållbart skogsbruk där biologisk mångfald, ekosystemets ramar och kulturvärde styr hur skogen skötts. Kyrkans skogsbruk bör vara inriktat mot ett hyggesfritt skogsbruk.

ÖKför alla.png

Öppen kyrka - en kyrka för alla

Deras hemsida för mer information: https://oppenkyrka.se/

- Kyrkan är för alla, för de som går i kyrkan ofta, sällan eller aldrig, oavsett kön, läggning, ursprung, ålder, situation och nedsättningar

- Är ett parti sprunget ur engagemanget till kyrkan och står fria från de allmänpolitiska partierna.

- Att Svenska Kyrkan bör vara förändringsvillig, kyrkan är för barnen och barnbarnen och man bör inte fastna i det gamla och men ändå vårda de kristna traditionerna

bottom of page