VAD DU KAN GÖRA

NATIONELLT

Inom vårt eget land finns det en massa saker du kan göra och hjälpa till med. Nedan följer en lista med fler saker, bläddra igenom och bli inspirerad!

Gå med i en arbetsgrupp!

Förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga och Stora årsmötet har bildat så kallade arbetsgrupper med uppgifter att diskutera olika frågor inom ett visst ämne. De arbetsgrupper som finns är Globala arbetsgruppen, Tro och identitet, arbetsgruppen för normmedvetet arbete samt Demokratigruppen. Vill du vara med och förändra Svenska Kyrkans Unga på Riksnivå? Då är detta något för dig!

Åk på RÅM!

Varje år arrangeras Riksårsmötet, det årliga mötet för hela landet för Svenska Kyrkans Unga. Här diskuteras och röstas det om frågor som kan komma att påverka hela organisationen och den Svenska Kyrkan. För att du ska följa med på Riksårsmötet måste det först bestämmas i Distrikstårsmötet i ditt distrikt, alltså Strängnäs. Detta sker runt maj varje år och du kan prata med valberedningen för att få veta mer!

SKU STRÄNGNÄS

Svenska Kyrkans Unga är uppdelad i 13 distrikt, där Strängnäs distrikt är ett av dem. Strängnäs distrikt är stort och sträcker sig över stora delar av Södermanland och Närke och även delar av Västmanland.

ADRESS

Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift

Box 84

645 22 Strängnäs

 

Distriktsstyrelsen - zaohm001@gmail.com

Valberedningen - gustafssond41@gmail.com

VISSTE NI ATT VI HAR BÅDE FACEBOOK OCH INSTAGRAM?
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by SKUS. Proudly created with Wix.com