Välkommen till

distriktsårsmötet!

När? 20 mars

Var? Digitalt

Kostnad: Ingen

Anmälan: Man anmäler sig som ombud eller observatör till daniel.broden@svenskakyrkan.se

Roller under årsmötet

För att kunna åka som ombud, alltså få rösta, måste du vara vald av din lokalavdelnings årsmöte. Som observatör får du möjlighet att se hur ett årsmöte går till och lära dig mer om demokrati, du får också nominera och plädera för vilka du vill se i styrelsen och på andra förtroendeuppdrag. Nominera är att föreslå någon du vill ska bära ett förtroendeuppdrag. Att plädera är att berätta vad som gör personen lämplig för uppdraget. Som ombud får också du rösta på vilka du vill se på de olika förtroendeuppdragen.

Ingen lokalavdelning?

Anmäl dig som observatör eller gå med i Stjärnholms lokalavdelning. För att göra det hör av dig till daniel.broden@svenskakyrkan.se

SKU STRÄNGNÄS

Svenska Kyrkans Unga är uppdelad i 13 distrikt, där Strängnäs distrikt är ett av dem. Strängnäs distrikt är stort och sträcker sig över stora delar av Södermanland och Närke och även delar av Västmanland.

ADRESS

Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift

Box 84

645 22 Strängnäs

 

Distriktsstyrelsen - zaohm001@gmail.com

Valberedningen - gustafssond41@gmail.com

VISSTE NI ATT VI HAR BÅDE FACEBOOK OCH INSTAGRAM?
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by SKUS. Proudly created with Wix.com