top of page
Kyrka

Välkommen till

distriktsårsmötet!

Varje år hålls ett årsmöte för SKUS där vi får diskutera, umgås och tillsammans ta beslut om stiftets arbete. År 2021 hölls detta möte digitalt på grund av den rådande pandemin. Vi hoppas att vi kan återgå till att ha fysiska årsmöten kombinerat med läger igen år 2022. Datum för nästa årsmöte, samt information om hur man anmäler sig kommer senare.

Roller under årsmötet

För att kunna åka som ombud, alltså få rösta, måste du vara vald av din lokalavdelnings årsmöte. Som observatör får du möjlighet att se hur ett årsmöte går till och lära dig mer om demokrati, du får också nominera och plädera för vilka du vill se i styrelsen och på andra förtroendeuppdrag. Nominera är att föreslå någon du vill ska bära ett förtroendeuppdrag. Att plädera är att berätta vad som gör personen lämplig för uppdraget. Som ombud får också du rösta på vilka du vill se på de olika förtroendeuppdragen.

bottom of page